Havarijné poistenie

Poistenie sa dohoduje s geografickým územím Európy. Poistný program zahrňuje poistnú ochranu proti havárii, odcudzeniu, vandalizmu, živelnej udalosti s možnosťou pripoistenia čelného skla, úrazového poistenia prepravovaných osôb v motorovom vozidle a poistenia batožiny.
Poistenie sa uzatvára na novú cenu (tzn. cena nového vozidla bez zliav s DPH) pri spoluúčasti stanovenej poisťovňou.
V havarijnom poistení sú automaticky zahrnuté aj asistenčné služby.
Havarijné poistenie sa vzťahuje len na vozidlá s prideleným evidenčným číslom z dopravného inšpektorátu.
V havarijnom poistení je možné dojednať poistné krytie proti havárii, živelným rizikám, odcudzeniu, vandalizmu a vybraným rizikám.

 

 Rozsah havarijného poistenia

Späť